Tlorisi prostorov

Za lažjo orientacijo smo pripravili tlorise prostorov, kjer se odvija NT konferenca.