Digitalizacija poslovanja Pošte Slovenije

Poslovanje Pošte Slovenije nekoč in danes. Od ročnega vročanja do digitalizacije: povezava Univerzalnega Poštnega Okenca z eSpremnico in Dostavnim modulom. Priprava nalepke za pošiljko v eSpremnici in digitalne dostavne knjižice v Dostavnem modulu. Prenos le-te na mobilno napravo in zajemanje elektronskega podpisa ob vročitvi. Sledenje pošiljk na spletni strani.

Herbert Talaber

IPPS Invalidsko podjetje Pošte Slovenije d.o.o.

Iskraemeco d.d. Razvijalec programske opreme September 1998 Amis d.o.o. Razvijalec programske opreme in upravljalec obračunskega sistema Maj 2008 IPPS d.o.o. Inženir informacijskih storitev Arhitekt in analitik informacijskih sistemov Januar 2016

Danijel Grabar

Ekobit d.o.o.

Danijel Grabar works as a project leader and a senior developer at Ekobit, company from Croatia, with more than 11 years of experience in professional software development. He started programming with QBasic and Borland Delphi and later professionally switched to WinForms, WPF, native Windows Phone and UWP development. Currently he specializes in cross-platform development, both Xamarin.Android and Xamarin.Forms. Danijel previously held 2 sessions at Croatian’s programmer-first conference ‘DevArena’ with advanced subjects on WPF.

Komentiranje v NTK aplikaciji je mogoče za potrjene udeležence NT konference.

Windows Phone iPhone Android