Digitalna transformacija šole

Suzana Plemenitaš

Osnovna šola Dobje

Suzana Plemenitaš je ravnateljica OŠ Dobje. Pod njenim vodstvom je šola dobila naziv prva inovativna Microsoftova osnovna šola v Sloveniji, zaradi inovativnega načina vključevanja IKT v pouk pa Kumerdejevo priznanje. Še kot učiteljica je bila v okviru projekta e-šolstvo svetovalka in izvajalka seminarjev za učitelje, urednica vzorčnih spletnih učilnic za 1. triletje na SIO portalu ter moderatorka spletne učilnice za razredni pouk. Od leta 2009 redno piše strokovne članke in jih predstavlja na mednarodnih konferencah.

Komentiranje v NTK aplikaciji je mogoče za potrjene udeležence NT konference.

Windows Phone iPhone Android