Finančni sektor

Glavna tema, o kateri bo tekla beseda v sklopu predavanj finančnega sektorja, se bo nanašala na novo drugo direktivo o plačilnih storitvah (PSD2), ki predstavlja ključno pobudo evropskega regulatorja in odpira vrata bančnega trga za finteche in druga inovativna podjetja v večini držav Evropske unije. Namen odprtega bančništva je nadgraditi in razširiti paleto spletnih finančnih storitev za stranke ter spodbuditi povezave med podjetji, hkrati pa daje velik poudarek na inovativnosti storitev, plačilu v realnem času ter pozitivni uporabniški izkušnji. Ključno sporočilo bankam je, da regulativi ni treba zgolj slediti, da ni potrebno delovati le v skladu nujno potrebnega, temveč da regulativo sprejmejo do mere, da trčijo ob nov prodajni kanal in ga hkrati tudi odprejo. V sklopu sektorja si bomo ogledalu tudi srednjeročno napoved sprememb v sektorju ter na kakšen način trenutno deluje bančno okolje. 15:00 – 15:30 Microsoft v industriji finančnih storitev, Anke Den Ouden, generalna direktorica 15:30 – 16:15 Odprto bančništvo in PSD2, Roberto Bitunjac, digitalni arhitekt 16:15 – 16:45 Pot do transformacije – A banka, Matej Golob Matzele, član uprave

Klemen Brenk

Microsoft d.o.o.

Roberto Bitunjac

Microsoft Hrvatska d.o.o.

Matej Golob Matzele

Abanka d.d.

Anke Den Ouden

Microsoft

Komentiranje v NTK aplikaciji je mogoče za potrjene udeležence NT konference.

Windows Phone iPhone Android