Hack the classroom z OneNote

Igor Šajn

Srednja frizerska šola Ljubljana

Igor Šajn zadnje leto deluje kot profesor v srednji šoli, aktivno sodeluje na mednarodnih projektih, pridobil si je tudi naziv Microsoft Innovative Educator Expert in Apple Teacher. Je strokovnjak za napredne šolske rešitve, predvsem tiste na Microsoftovi platformi. Redno nastopa kot predavatelj, za seboj pa ima tudi več kot dvajset let izkušenj dela kot sistemski administrator in IT svetovalec.

Komentiranje v NTK aplikaciji je mogoče za potrjene udeležence NT konference.

Windows Phone iPhone Android