Pregled scenarijev uporabe Azure Active Directory storitve pri integraciji in nadzoru identitete uporabnika

Azure Active Directory je kot storitev uporabnikom na razpolago že precej časa, a so nove funkcionalnosti in možnosti, ki jih ima podjetje pri uporabi, stalnica razvoja te oblačne storitve. Namen predavanja je predstaviti dobre prakse in novosti, kot so nove možnosti overjanja uporabnika (npr. pass-through avtentikacija), SSO funkcionalnosti, novosti v povezavi z Azure AD Application Proxy funkcionalnostjo ter možnosti uporabe le-te, možnosti pogojevanja dostopa, spremembe v dostopu do federiranih aplikacij v podjetju in podobno.

Gregor Šuster

Microsoft d.o.o.

Gregor Šuster je zaposlen v podjetju Microsoft Slovenija, kjer se kot svetovalec v ekipi Microsoft Services ukvarja z infrastrukturo ter področjem varnosti. Z Microsoftovimi tehnologijami se profesionalno ukvarja že od leta 1999, ko je postal MCSE, od takrat dalje pa sledi novim tehnologijam ter se ukvarja z implementacijo le-teh v podjetja v Sloveniji in tujini.

Komentiranje v NTK aplikaciji je mogoče za potrjene udeležence NT konference.

Windows Phone iPhone Android