Upravljajmo SQL Server z odprto kodo

Vzdrževanje in upravljanje SQL strežnika je mnogokrat zelo zahtevno. Poleg orodij, ki nam jih privzeto omogoča Microsoft, lahko povečamo učinkovitost z odprtokodnimi rešitvami. Predvsem na področjih, ki se dotikajo varnostnih kopij, preverjanja integritete podatkovnih baz, vzdrževanja indeksov in statistik. Posebno poglavje so migracije celotnih SQL instanc, migracije posameznih objektov instance, loginov. Kot administrator podatkovnih zbirk potrebujemo veliko informacij o delovanju strežnika, prav tako je ključna hitra diagnostika težav. Tudi na tem področju si lahko pomagamo z odprtokodnimi rešitvami.

Dejan Dragman

Telekom Slovenije d.d.

Database administrator na področju Microsoft SQL Server z izkušnjami pri upravljanju in načrtovanju SQL Server rešitev v majhnih in velikih okoljih.

Andrej Zevnik

Telekom Slovenije d.d.

Andrej Zevnik, Telekom Slovenije d.d. Od leta 2000 je aktiven na področju SQL Server (OLTP) in analitskih (OLAP) rešitev. Izkušnje s postavljanjem in svetovanjem za poslovne ter analitske sisteme si je pridobil skozi projekte podatkovnih skladišč ter optimizaciji in obvladovanju velikih poslovnih podatkovnih zbirk (VLDB). Njegova ostala področja dela so visoka razpoložljivost sistemov in informacijska infrastruktura.

Komentiranje v NTK aplikaciji je mogoče za potrjene udeležence NT konference.

Windows Phone iPhone Android