Upravljanje učnega procesa z Microsoft Teams

Oliver Zofic

Microsoft d.o.o.

Komentiranje v NTK aplikaciji je mogoče za potrjene udeležence NT konference.

Windows Phone iPhone Android