Gregor Spagnolo

Viris

Gregor Spagnolo

Gregor Spagnolo dela kot svetovalec za informacijsko varnost v podjetju Viris. Poleg izvedbe testov in varnostnih analiz veliko časa posveča dobrim in slabim praksam razvoja aplikacij in storitev. Na to temo je izvedel že več predavanj in tečajev. Veliko izkušenj pa ima tudi na področju razvoja arhitekture mikroservisov.