Jan Češčut

NIL d.o.o.

Jan Češčut

Jan je svojo kariero začel še kot študent v podjetju NIL d.o.o., kjer se je spoznaval z raznoraznimi Microsoft tehnologijami in skrbel za nemoteno delovanje rešitev v heterogenih okoljih kjer je prisotnih več različnih ponudnikov IT storitev. Projekti pri katerih je sodeloval vključujejo tako krajevne (ang. On-premise) postavitve in nadgradnje gruč Hyper-V, poštnih strežnikov Microsoft Exchange in rešitev System Center Virtual Machine Manager in System Center Configuration Manager. Z oblačnimi storitvami se je najprej srečal ob izvedbi migracij poštnih predalov iz Microsoft Exchange v Office 365 ter dodatno znanje pridobil še na področju privatnega in hibridnega oblaka z rešitvami StorSimple, Azure Backup in Azure Site Recovery. Jan je član NIL-ove skupine strokovnjakov, ki sestavljajo ekipo NIL-ovega varnostno operativnega centra. Tu je osredotočen predvsem na končne točke in Microsoft rešitve na področju varnosti: Microsoft Advanced Threat Analytics, Windows Defender ATP in Cloud App Security.