Ta spletna stran hrani piškotke, da bi vam zagotovili boljšo uporabniško izkušnjo in popolno funkcionalnost te strani.

Analitične piškotke uporabljamo s storitvijo Google Analytics, samo z vašo privolitvijo. Sprejemam Zavrnitev Več informacij

Pravila zasebnosti na spletni strani ntk.si

Datum stopa v veljavo: 22.2.2023

Upravljavci osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov po tej politiki je:

  1. Podjetje MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Davčna številka: SI17143632, Telefon: +386 30 718 300, e-pošta: info@ntk.si.

Informacija o skupnem upravljanju

Upravljavec je za upravljanje osebnih podatkov o e-poštnih naslovih udeleženih na partnerskih predavanjih kot vodilni upravljavec sklenil pogodbo o skupnem upravljanju, po kateri partnerska podjetja (partnerski upravljavci) upravljajo zgolj z e-poštnimi naslovi udeležencev, ki so se udeležili predstavitve posameznega partnerja in niso zavrnili sprejemanja oglasnih obvestil skladno z 226. členom ZEKom-2.

Trenutni seznam vseh partnerskih upravljavcev, ki z vodilnim upravljavcem upravljajo podatke, je skupaj s povezavami na njihove politike varstva osebnih podatkov na voljo na tem mestu. Končni seznam bo na istem mestu objavljen na dan začetka konference.

Posameznik lahko za vse obdelane podatke uresničuje svoje pravice iz varstva osebnih podatkov pri glavnem organizatorju MPG PLUS d.o.o. na naslovu info@ntk.si, glede e-poštnih naslovov pa pri vodilnem upravljavcu ali pri posameznem partnerskem upravljavcu, na katerega predavanju je bil prisoten. Kontaktni naslovi partnerskih upravljavcev za uresničevanje pravic posameznikov so dostopni na seznamu partnerjev, kjer so na voljo tudi povezave na politike zasebnosti partnerjev.

Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Prijava na konferenco

Za namen organizacije in izvedbe konference vodilni upravljavec skladno s pogodbo o udeležbi (člen 6(1)(b) GDPR) na konferenci zbira naslednje podatke o udeležencih: ime in priimek, e-poštni naslov, podatki o podjetju oz. organizaciji, plačniku storitev. Če teh podatkov ne date, se konference ne boste mogli udeležiti. Če podatke dopolnite še z mobilno številko, bomo le-to uporabili izključno za obveščanje o spremembah v zvezi s potekom konference. V okviru prijave na konferenco bo ustvarjen tudi vaš profil, v katerem lahko urejate svoje podatke.

Gornje podatke obdeluje izključno vodilni upravljavec.

Pošiljanje oglasnih obvestil o storitvah in produktih

Skladno z dovoljenjem, ki nam ga daje 226. člen ZEKom-2 vam bomo, če se od tega prejemanja niste predhodno odjavili, občasno poslali obvestila v zvezi s prihodnjimi NT konferencami in obvestila v zvezi s produkti partnerskih upravljavcev, katerih predavanj se boste udeležili.

Partnerski upravljavec bo v ta namen obdeloval izključno vaš e-poštni naslov. Posredovanju vašega e-poštnega naslova partnerskim upravljavcem lahko ugovarjate tako, da a) ob prijavi na konferenco ne podate dovoljenja za pošiljanje nadaljnjih obvestil ali b) ob validaciji vstopnice pred vstopom v dvorano na predavanje o tem opozorite osebje, ki bo vaš ugovor zabeležilo v sistem validacije.

Snemanje dogodkov

Na NT konferenci se dogodki lahko snemajo ali fotografirajo z namenom obveščanja javnosti in udeležencev. Če želite, skladno s tretjim odstavkom 93. člena ZVOP-2, prepovedati tako obdelavo, vas prosimo, da se o tem obvestite osebje na registracijskem pultu NTK.

Spletne strani

Analitično spremljanje naših spletnih strani

Želeli bi izboljšati vašo uporabniško izkušnjo, zato poskušamo razumeti vašo uporabo naših spletnih strani, storitev ali orodij. V ta namen uporabljamo bodisi interna, bodisi zunanja orodja za analizo uporabe aplikacij in uporabniške izkušnje.

Pri internih orodjih se ob tem naslanjamo na pravno podlago našega zakonitega interesa, pri analitičnih orodjih tretjih ponudnikov pa vas bomo pred uporabo prosili za vašo privolitev posredovanja podatkov tem orodjem.

Za analitično obdelavo bomo vaše osebne podatke hranili še največ dve leti po preteku koledarskega leta v katerem so nastali oziroma do preklica privolitve.

Piškotki

V zakonskem smislu so piškotki katerikoli podatek, ki se shrani na vaši terminalski opremi in ga kot ponudnik internetnih storitev potrebujemo za zagotavljanje delovanja naših storitev. Največkrat piškotke uporabljamo za preverjanje in vzdrževanje vaše prijave ter shranjevanje vaših nastavitev ali preferenc, ali internega zagotavljanja analitike in varnosti. Takih piškotkov ne morete izključiti in so nujni za delovanje naših storitev, zato je njihova uporaba pogodbeno pogojena.

Dodatno in ob vaši predhodni privolitvi lahko piškotke uporabljamo tudi za namene analitike uporabe spletišč, povezave z družbenimi omrežji ali zagotavljanje dodatnih funkcionalnosti. S pomočjo teh piškotkov ocenjujemo učinkovitost zasnove naših rešitev in vam omogočamo kar najboljšo uporabniško izkušnjo.

Več o konkretnih piškotkih vas obvestimo na vsaki spletni strani, ki uporablja piškotke, kjer vas bomo prosili tudi za morebitno privolitev.

Hramba in izbris osebnih podatkov

Osebne podatke ob prijavi na konferenco hranimo še pet let po zaključku koledarskega leta konference oziroma do preklica vaše privolitve, v kolikor ste ob prijavi dovolili trajno hrambo vašega profila.

Podatke, vezane na izpolnjevanje davčnih obveznosti ob vaši prijavi hranimo še 10 let po zaključku koledarskega leta konference.

Podatke za pošiljanje oglasnih sporočil vsak izmed skupnih upravljavcev izbriše po prenehanju uporabe v rokih, kot jih predvideva politika posameznega upravljavca. Informacije o dostopnosti politike vsakega izmed njih so na voljo na seznamu skupnih upravljavcev.

Pogodbena obdelava in iznos osebnih podatkov

Pri obdelavi osebnih podatkov lahko posamezne obdelave ali dele obdelav zaupamo pogodbenim obdelovalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o pogodbeni obdelavi. Ti obdelovalci lahko zaupane jim podatke obdelujejo izključno v našem imenu, v mejah pooblastil, ki so zapisana v pisni pogodbi oz. drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Zaradi boljšega pregleda in nadzora nad posameznimi obdelovalci in zagotavljanja urejenosti medsebojnih pogodbenih razmerij vodimo tudi seznam pogodbenih obdelovalcev, s katerimi sodelujemo.

Za nekatere storitvi bomo vaše osebne podatke lahko posredovali tudi morebitnim partnerjem v projektih, nadzornim organom ali na podlagi zahteve sodne veje oblasti. V nobenem primeru pa vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim nepooblaščenim osebam.

Vodilni upravljavec bo – če privolite v spletno analitiko – vaše osebne podatke posredoval tudi podjetju Google, za pošiljanje e-poštnih sporočil pa bo uporabil Mailchimp. Obe organizaciji obdelujeta osebne podatke v tretjih državah in sicer v ZDA.

Razmerja s pogodbenimi obdelovalci, soupravljavci ali upravljavci v tretjih državah urejamo s tipskimi pogodbami, ki jih je sprejela Komisija (EU).

Vaše pravice v povezavi z osebnimi podatki

V skladu s Splošno uredbo (EU) imate kot posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

  1. zahtevate lahko informacije o tem, ali obdelujemo vaše osebne podatke in, če je tako, katere podatke obdelujemo ter na kakšni podlagi jih obdelujemo in zakaj jih uporabljamo;
  2. zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar vam omogoča, da prejmete kopijo osebnih podatkov, ki jih obdelujemo ter preverite, ali jih obdelujemo zakonito;
  3. zahtevate lahko popravke svojih osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov;
  4. zahtevate lahko izbris svojih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavljate svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave;
  5. ugovarjate lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se organizacija sklicuje na zakoniti interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani z vašim posebnim položajem; kadarkoli imate pravico ugovarjati, če obdelujemo osebne podatke za namene neposrednega trženja;
  6. zahtevate lahko omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov, če npr. želite, da ugotovimo točnost ali da se preverijo razlogi za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov;
  7. za podatke obdelovane na podlagi pogodbe ali privolitve lahko zahtevate prenos svojih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo;
  8. prekličete lahko privolitev oziroma soglasje, ki ste ga podali za zbiranje, obdelavo in prenos svojih osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da ste umaknili svojo privolitev, bomo prenehali obdelovati osebne podatke za prvotni namen, razen če imamo drugo zakonito pravno podlago za izvajanje obdelave.

Svoje pravice lahko uresničujete pri vodilnem upravljavcu MPG PLUS d.o.o. na naslovu info@ntk.si, glede e-poštnih naslovov, na katere se pošiljajo obvestila pa pri vodilnem upravljavcu ali pri partnerskih upravljavcih, katerih kontaktni naslovi so dostopni na seznamu partnerjev.

Na zahtevo, ki se nanaša na pravice posameznika, bomo odgovorili najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. V primeru, da bi se ta rok ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev, podaljšal (za največ dva dodatna meseca), boste o tem obveščeni. Dostop do posameznikovih osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za posameznika brezplačno, vendar pa vam lahko zaračunamo razumno plačilo, v kolikor je vaša zahteva pretirana, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko vašo zahtevo tudi zavrnemo. V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bomo morebiti morali od vas zahtevati določene informacije, ki mu bodo pomagale pri potrditvi vaše identitete, kar je varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se vaši osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova, oziroma v primeru, da menite, da so vam pravice kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrnete na nadzorni organ, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si/.

Spremembe politike

Trudimo se, da je ta politika vedno v skladu z zakonodajo in našim resničnim delovanjem na področju obdelav osebnih podatkov. Zato bomo to politiko občasno spreminjali in objavili na tej spletni strani.

Zadnja potrditev spremenjene politike: 22. 2. 2022