Urnik / Podatki in analitika

Nejc Fabjan

Primeri dobre prakse poslovnega obveščanja

200 DAT
Margarita Naumova

From start to finish of a SQL Server performance battle (a story from real life)

300 DAT
Tobiasz Koprowski

Secure your data at rest - on demand, now!

300 DAT
Borut Olenik

Power BI v korporativnem okolju

200 DAT
Matija Lah

Fun with Legal Information in SQL Server: Determining the Law to Be Used

300 DAT
Marko Škufca

BI - miti, legende in kar deluje!

200 DAT
Mladen Prajdic

Introduction to SQL Server Query Store

200 DAT
Arnie Rowland

RC, SI, and RCSI -It's So Confusing. Which Should You Use?

200 DAT
Dejan Sarka

SQL Server 2012-2017 Columnar Storage

300 DAT
Kieren Lovell

Ethical Hacking & Exercising Response

100 DAT
Dejan Dragman · Andrej Zevnik

Upravljajmo SQL Server z odprto kodo

300 DAT
Gašper Kamenšek

Automated BI solution With Excel in 60 minutes

300 DAT
Tomaž Kaštrun

Od problema do napovednega modela in poslovne rešitve

400 DAT
Andrey Vykhodtsev

Azure ML services: Real-world examples

200 DAT
Gašper Kamenšek

Power BI (The circle is complete)

200 DAT