Ta spletna stran hrani piškotke, da bi vam zagotovili boljšo uporabniško izkušnjo in popolno funkcionalnost te strani.

Analitične piškotke uporabljamo s storitvijo Google Analytics, samo z vašo privolitvijo. Sprejemam Zavrnitev Več informacij

sreda, 04. april 2018

Petra Wagner | Moč podjetij pri razvoju digitalno usposobljenih posameznikov

Petra Wagner | Direktorica prodaje za mala, srednja podjetja in partnersko mrežo, Microsoft Slovenija

V tem prispevku vam želim predstaviti pomen digitalne transformacije za podjetja, ki vplivajo na širše družbene spremembe, s prispevkom višje stopnje digitalne pismenosti v družbi.

Izziv sodobne družbe so digitalne tehnologije, ki vplivajo na številne vidike našega življenja. Vplivajo na vedenje ljudi in način razmišljanja v vseh aktivnostih. Vplivajo na vrednote in norme, spreminjajo način dojemanja posla. V primeru, da se odločimo spremembe ignorirati, da jih ne želimo proaktivno razumeti kot posamezniki ali v kontekstu širše družbene vpletenosti, bo naš prihodnji razvoj otežen. Poleg tega je naša odgovornost, da kot ljudje, človeška bitja, zagotovimo etično uporabo digitalne tehnologije. 

Veliko različnih faktorjev vpliva na to, kako se kot družba spopadamo s socialnim razvojem in zlasti s socialnimi spremembami, kar je vedno posledica ogromnih inovativnih motenj, pa naj bo to plug, parni stroj, železnica, televizija, internet ali pa izziv 21. stoletja – različne digitalne tehnologije. Na eni strani socialne spremembe vključujejo skrb javnosti pri oblikovanju socialne politike za pravilno uporabo digitalnih tehnologij in razvoj digitalne pismenosti na višji ravni, medtem ko se na drugi strani socialne spremembe dogajajo preko različnih ekonomskih pobud. 

Digitalne tehnologije in veščine za ustrezno uporabo vplivajo na osnovno raven obvezne pismenosti. Dandanes si mora vsak posameznik prizadevati, da doseže novo digitalnih sposobnosti do mere, da lahko deluje avtonomno v vsakdanjem življenju. Z ustrezno ravnjo digitalne usposobljenosti se je mogoče izogniti fragmentaciji in osamljenosti v družbi. 

Poleg individualne odgovornosti želim poudariti ključno vlogo podjetij pri razvoju digitalne družbe. Čeprav je Hegel napovedal, da bi bila osnovna merska enota sodobne družbe država, je Marx stavil na skupnost, Lenin in Hitler sta verjela v politične stranske – je prav podjetje kot organizacija tisto, ki ima ogromen vpliv na dojemanje in miselnost posameznika in posledično tudi na nadaljnji družbeni razvoj. 

Vloga podjetij pri spodbujanju družbenih sprememb za boljšo digitalno pismenost

Kot že omenjeno, si različne ustanove v družbi prizadevajo za povečanje digitalne usposobljenosti posameznikov. Primarno to počnejo z namenom, da zagotovijo vseobsežno rast in družbeni razvoj. Dejstvo je, da imajo podjetja in delovno okolje močan vpliv na spremembo kulture in prevladujočo miselnost javnosti. 

Kakšna je večinska konotacija o sprejemanju tehnologije in uporabe le-te? 

Glede na razpoložljive digitalne indekse, nacionalne in mednarodne raziskave, ima vsakodnevna uporaba javnih storitev oziroma interakcija z različnimi podjetji, na osnovi uporabe razpoložljivih tehnoloških rešitev, še vedno nekaj negativne konotacije za povprečnega posameznika. Zaradi različnih razlogov se ljudje izogibajo in zavračajo uporabo digitalnih tehnologij za osnovno uporabo v vsakdanjem življenju. Razloge za ne-uporabo lahko najdemo v pomanjkanju zaupanja, strahu, pomanjkanju znanja in spretnosti, včasih celo v pomanjkanju razpoložljive infrastrukture. Kakorkoli že, pa se te ovire v svojem bistvu zadevajo kulture, discipline in miselnosti. 

Kljub temu pa je dejstvo, da družba in podjetja v 21. stoletju potrebujejo digitalno usposobljene posameznike, za nadaljnji razvoj. 

Zakaj je potrebno hitreje izkoristiti nova orodja?

Najprej, Nadella trdi, da za ekonomsko rast in produktivnost potrebujemo znanje in inovacije, pomnoženi z intenzivno uporabo tehnologije (S. Nadella: Hit Refresh)

Σ (izobraževanje + inovacije) x intenzivnost uporabe tehnologije = ekonomska rast

Drugič, zgodovina nas uči, da države, ki niso sprejele novih industrijskih tehnologij dovolj hitro, ohranile določeno stopnjo razvija, kar je povzročilo naraščajočo ekonomsko neenakost in vplivalo na družbeno blaginjo med tehnološko usposobljenimi in manj usposobljenimi državami.  

V samem bistvu je digitalna transformacija posameznika, družbe in podjetij povezana z ravnjo digitalne pismenosti in digitalne usposobljenosti. Rezultati so posledično očitni v družbeni in ekonomski rasti. 

Kakšna je vloga podjetij pri sprejemanju novih tehnologij, ki so dovolj hitra za ekonomski in družbeni razvoj?

Za izhodišče članka sem vzela argument, da podjetja igrajo ključno vlogo pri spodbujanju delovanja ljudi in vplivanju na prevladujočo družbeno miselnost. Ob tem se zavedam, da se moč podjetij lahko tudi zlorablja. Veliko političnih zgodovinarjev je trdilo, da so korporacije patološke institucije in nevarni imetniki izjemne moči, ki imajo avtoriteto, vpliv in moč nad ljudmi in družbo (Bakan, J: The Corporation: The Pathological pursuit of profit and power). Korporacije imajo privilegij nesmrtnosti: posedujejo večino zakonitih pravic človeškega bitja, brez spremljajočih bioloških slabosti (Micklethwait, J., Wooldridge, A.: The Company: A Short history of a revolutionary Idea).

Resnica pa je, da imajo podjetja moč, da vplivajo – pozitivno ali negativno. Enako velja za vlogo staršev, ko govorimo o vplivu na razvoj njihovih otrok. Ko govorimo o moči nekoga oziroma nečesa, moramo biti pozorni, premišljeni in kritični, in si prizadevati za etične in družbeno sprejemljive učinke. 

Ne glede na vse pa velja, da če želimo nadaljevati z razvojem digitalne družbe, potrebujemo digitalno usposobljene posameznike – kot jih potrebujejo tudi podjetja. Zaradi moči podjetij, ki vplivajo na prevladujočo miselnost, je primerna digitalna transformacija v podjetjih ključna za ekonomski in družbeni razvoj. 

Kaj je mogoče storiti v podjetjih prek digitalne transformacije, da se zagotovi dvig digitalne pismenosti?

Kultura učenja je ključnega pomena za spremembe in preoblikovanje. Sposobnost razmišljanja, prilagodljivost in živahnost so značilnosti sposobnih posameznikov digitalne dobe. Za razvoj kulture, discipline in miselnosti, ki bo poganjala uspešno digitalno transformacijo in zagotovila uspeh podjetja, morajo podjetja razviti celovit pristop, ki bo negoval sprejemanje in uporabo razpoložljivih tehnoloških rešitev v vsakem posameznem procesu, od zgoraj navzdol in spodaj navzgor. Posamezne naložbe v nepovezanih inovacijskih laboratorijih in posamezne digitalne ekipe niso dolgoročne rešitve in zdi se malo verjetno, da bodo uspele. Naložbe v digitalno transformacijo morajo biti celostno usmerjene ter morajo povezovati vsak vidik poslovanje in bi morale biti glavna prednostna naloga za vse zaposlene. 

Torej – kje bi morala podjetja začeti z razvojem miselnosti in kulture ustrezne digitalne zavesti, ki bo posledično poganjala sprejemanje digitalnih tehnologij svojih zaposlenih? 

Seveda je treba najprej začeti z digitalizacijo in uporabiti razpoložljive tehnološke rešitve. Vendar pa morajo vzporedno imeti jasen in pogumen načrt za svoje ljudi (končne uporabnike). Kot smo videli, bodo samo ljudje z ustrezno miselnostjo poganjali spremembe oziroma transformacijo. S tem razlogom bi predlagala nekaj tem, o katerih mora vodstvo ponovno razmisliti in izvršiti za uspešno digitalno transformacijo. Aktivnosti je mogoče razdeliti v dve skupini, s čimer se sčasoma povezujejo pristopi od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. 

Digitalna preobrazba je predvsem preobrazba miselnosti večine vključenih posameznikov. To je mesto, na katerem so uspešne spremembe povezane z novimi tehnološkimi rešitvami (t. i. digitalizacija) in nujno podprte z edinstveno človeško značilnostjo: miselnost. Vzpostavljena mora biti ustrezna kultura podjetja, v kateri je vodstvo aktivno vključeno in uporablja razpoložljive digitalne rešitve. Poleg tega, je digitalno transformacijo potrebo sistematično podpreti, z najmanj zgoraj omenjenimi dejavnostmi med podjetji, ki so večinoma povezane z učenjem in pridobivanjem znanja. S takšno strategijo in ravnanjem podjetja pomagajo in poganjajo razvoj digitalno usposobljenih posameznikov v korist njihovega poslovanja in posledično – nadaljnji družbeni razvoj. 

Petra Wagner
Sales Director, Corporate Accounts, Small and Medium Enterprises and Partners, Slovenia & Albania at Microsoft

Vir: LinkedIn 

Za več informacij nam pišite na e-naslov info@ntk.si ter se nam pridružite na naših družbenih medijih Facebook, Instagram, Twitter, YouTube in LinkedIn.