Ta spletna stran hrani piškotke, da bi vam zagotovili boljšo uporabniško izkušnjo in popolno funkcionalnost te strani.

Analitične piškotke uporabljamo s storitvijo Google Analytics, samo z vašo privolitvijo. Sprejemam Zavrnitev Več informacij

sreda, 01. september 2021

Prihodnost vidimo v trajnostni mobilnosti | Petrol d.d.

Načini mobilnosti se s časom spreminjajo. Cestni promet v trenutni obliki prispeva skoraj polovico vseh emisij toplogrednih plinov, zato potrebuje občutne spremembe. V Petrolu se tega dobro zavedajo, zato se strateško usmerjajo k razvoju novih trajnostnih modelov mobilnosti.

Mobilnost je osnovna potreba ljudi, a načini mobilnosti se s časom spreminjajo in razvijajo. Cestni promet v trenutni obliki prispeva skoraj polovico vseh emisij toplogrednih plinov, zato potrebuje občutne spremembe. V Petrolu se tega zelo dobro zavedamo, zato v lastnih laboratorijih razvijamo najsodobnejša goriva z manj emisijami. Obenem se strateško usmerjamo k razvoju novih trajnostnih modelov mobilnosti. Omogočati mobilnost ljudem je bilo od nekdaj osnovno poslanstvo Petrola in temu bomo predani tudi v prihodnje.

Sredstva mobilnosti se skozi čas spreminjajo

Tehnološke spremembe usmerjajo razvoj tudi na področju električne mobilnosti. V Petrolu že vrsto let snujemo trajnostne energetske rešitve za mesta, lokalne skupnosti, gospodarstvo in posameznike – med njimi tudi storitve sodobne trajnostne mobilnosti. Naša tranzicija na področju mobilnosti sega vse od prodaje izboljšanih goriv z manj emisijami do storitev sodobne mobilnosti, ki jo napajajo obnovljivi viri energije. Razmere na evropskem trgu kažejo, da je e-mobilnost logičen naslednik tranzicije na področju mobilnosti. Zato je v naslednjih letih pričakovati pospešeno elektrifikacijo cestnega prometa in večanje njegove učinkovitosti.

»Razvojna obdobja so si med sabo podobna, na začetku je vedno nekaj porodnih krčev, potem pa si življenja brez nove tehnologije skoraj ne moremo več predstavljati. Zame osebno nekaj podobnega velja za e-mobilnost, ki predstavlja novo in zelo napredno obliko mobilnosti. Ob prehodu iz klasičnega telefona na pametni telefon so bile na začetku tudi prepoznane mnoge pomanjkljivosti, hkrati pa je pametni telefon omogočal ogromno dodatnih funkcionalnosti. Danes vsi uporabljamo pametne telefone in verjamem, da se bo podoben trend zgodil pri električni mobilnosti,« izpostavlja Tadej Smogavec, vodja trajnostne mobilnosti na Petrolu.

V Petrolu trenutno vzpostavljamo polnilno infrastrukturo na štirih trgih, poleg slovenskega še na Hrvaškem, v Srbiji in Črni gori. Našo energijo vlagamo v razvoj novih transportnih možnosti, s katerimi želimo našim partnerjem pomagati pri prehodu na stroškovno učinkovito in trajnostno mobilnost. Osredotočamo se predvsem na polnilno infrastrukturo in storitve mobilnosti, ki vključujejo elektrifikacijo voznih parkov ter storitev upravljanja voznih parkov.

 

S Petrolovo prvo ultra-hitro polnilnico omogočamo polnjenje z močjo do 350 kW

Trajnosten mora biti tudi vir energije

Pomemben pa je tudi vir energije. Ob kombinaciji e-mobilnosti s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter prožnim upravljanjem polnilne infrastrukture lahko bistveno zmanjšamo onesnaženost in znižamo stroške svojega voznega parka.

»V Petrolu povečujemo delež obnovljivih virov energije, ki jih integriramo v polnilno infrastrukturo. Naš izziv je vlaganje v tranzicijo na področju prometa, ki sega od razvoja fosilnih energentov do konceptov sodobne mobilnosti, ki jo napajajo obnovljivi viri energije,« pravi Smogavec.

Elektrifikacija mobilnosti prinaša brezskrbno uporabo e-vozil

Številni prepoznavajo prednosti elektrifikacije predvsem v tem, da prinaša brezskrbno uporabo e-vozil, ki jih je možno polniti tako na lastni lokaciji, kot v mreži javnih e-polnilnic, ob manjših stroških voznega parka in zmanjšanju onesnaženosti. V okviru celovite rešitve elektrifikacije voznega parka zagotovimo vozila, vzpostavimo pametno polnilno infrastrukturo na lokaciji podjetja, vzpostavimo polnilno infrastrukturo pri zaposlenih doma, poskrbimo za usklajeno delovanja te infrastrukture ter javno polnilno infrastrukturo za premagovanje daljših razdalj.

»Že danes se lahko pohvalimo z bogato mrežo električnih polnilnic, ki vključuje več kot 300 polnilnih mest v regiji, v prihodnjih letih pa načrtujemo bistveno razširitev javne polnilne infrastrukture na 1.575 polnilnic v regiji. Uporabnikom električnih vozil bomo ponudili polnilno infrastrukturo na najbolj priročnih lokacijah za polnjenje vozil, kot so garažne hiše, javna parkirišča, trgovski centri, parkirišča večjih podjetij, mestna središča, stanovanjska naselja, turistični kraji in na avtocestah.« dodaja Smogavec.

Električno mobilnost razvijamo skupaj s partnerji

Podjetjem, ki želijo elektrificirati svoj vozni park, zagotovimo vzpostavitev pametne polnilne infrastrukture po njihovih potrebah. To pomeni, da poskrbimo za zagotovljen sistem polnjenja e-vozil na različnih lokacijah in obenem poskrbimo za spremljanje delovanja, podporo uporabnikom in vzdrževanje.

 

Pri Telemachu so se odločili za sodelovanje v projektu e-mobilnost«, ker lahko s tem uresničujejo svojo trajnostno vizijo. »Ker se kot podjetje zavedamo svoje odgovornosti do okolja, razvijamo vzdržne rešitve za prihodnost. Te nam bodo omogočale sočasno polnjenje večjega števila vozil in zniževanje preobremenjenosti obstoječega električnega sistema. K »zelenemu razmišljanju« pa radi spodbujamo tudi svoje zaposlene in naročnike.« pravijo v Telemachu.

Med temi aktivnostmi so uvedba e-računov, sončna elektrarna na strehi njihove stavbe – ki zagotavlja vsaj 20-odstotno energetsko samooskrbo – in posodobljen električni park, ki ga dopolnjujejo z električnimi vozili za tehnične službe. V okviru sodelovanja s Petrolom so najeli že devet električnih vozil in načrtujejo dodatne širitve voznega parka. »Najboljše pri tem je, da za polnjenje avtomobilov skrbi sončna elektrarna, kar še dodatno zmanjšuje izpuste ogljikovega dioksida v okolje,« dodajajo pri Telemachu.

Elektrifikacija mobilnosti je ta trenutek tudi glavni trend, še posebej v kombinaciji različnih storitev in obnovljivih virov energije. In trendi spreminjajo poslovne modele. Mobilnost se je včasih gledala skozi prizmo nakupa oziroma investicij v vozila, danes pa se mobilnost vse bolj razvija v smeri “mobilnost kot storitev“. V Petrolu trende na področju mobilnosti skrbno spremljamo, vlagamo v raziskave in razvoj ter s tem soustvarjamo prehod na trajnostno mobilnost. 

Za več informacij nam pišite na e-naslov info@ntk.si ter se nam pridružite na naših družbenih medijih Facebook, Instagram, Twitter, YouTube in LinkedIn.